Pysäköinti

Asukkaamme voivat vuokrata taloyhtiössä tarjolla olevia auto- ja katospaikkoja.

Pysäköidessänne kiinteistön alueella, huomioittehan seuraavat asiat:

 • Kiinteistön piha-alueella pysäköinti on sallittua vain pysäköintiin erikseen osoitetuilla paikoilla
 • Pihassa autopaikalla pysäköinti on sallittu paikan vuokranneille
 • Pysäköi autosi autopaikalle niin, että muidenkin on helppo pysäköidä omalle paikalleen
 • Autopaikalle saa pysäköidä ainoastaan käytössä olevia ajoneuvoja
 • Pelastustie on pidettävä aina  esteettömänä
 • Autojen lämpöjohtoja ei saa pitää lämpötolpassa muulloin kuin autoa lämmitettäessä
 • Autojen pesu piha-alueella ei ole sallittua!
 • Vieraspaikat on tarkoitettu vain vieraiden tilapäispysäköintiä varten. Ohjaathan vieraitasi pysäköimään oikein
 • Huomioittehan, ettei kaikissa kohteissa välttämättä ole erikseen vieraille tarkoitettuja paikkoja
 • Jos käytössänne on kaksi autopaikkaa, voit joutua luopumaan toisesta autopaikasta, mikäli taloon tulee muita autopaikkaa tarvitsevia asukkaita eikä vapaita paikkoja ole.
 • On myös huomioitavaa, että talvella väärin pysäköidyt autot voivat haitata lumen auraamista sekä hiekoittamista piha-alueella

HUOMIOIKAA!

Ajoneuvon lataaminen autopistoketolpasta on ehdottomasti kielletty! Autopistokepaikka on tarkoitettu ainoastaan auton moottorin lämmittämiseen. Sähkökaapelointeja ei ole mitoitettu sisätilalämmittimien käyttöön tai ajoneuvojen lataamiseen. Yhtiöllä on oikeus laskuttaa ylimääräinen sähkönkulutus tai aiheutuneet vahingot vuokralaiselta.

Pihassa ajamisessa tulee huomioida seuraavat asiat:

 • Pihassa ajettaessa tulee AINA edellytetään erityistä varovaisuutta sekä hidasta tilannenopeutta, koska pihassa voi olla leikkiviä lapsia, jotka eivät osaa välttämättä varoa autoja.
 • Ajoneuvolla ajo pihassa on kielletty!
 • Vain välttämätön hälytys- ja huoltoajoa on sallittua.
 •  Kiinteistön asukkaat voivat ajaa ja pysäköidä autonsa piha-alueelle ainoastaan tavaran lastausta ja purkua varten lyhyeksi ajaksi.
 • Talviaikaan väärin pysäköidyt ajoneuvot voivat haitata  lumen aurausta sekä pihateiden hiekoitusta.

Mikäli sinulla on tarvetta autopaikalle, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme!