Järjestysmääräykset

KOKKOLAN VUOKRA-ASUNNOT OY

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä. Tämän lisäksi on otettava huomioon Kokkolan kaupungin järjestyssäännöt ja yleinen lainsäädäntö.

Yhteiset tilat ja piha-alue

 • Ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21.00 – 7.00. Kun ulko-ovet ovat lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.
 • Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä tai muutoin häiriön aiheuttamista.
 • Pesutupa ja kuivaushuone ovat talon asukkaiden käytössä päivittäin klo 7-22.
 • Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.
 • Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Tavaroita ei saa säilyttää yhteistiloissa, porras- tai luhtikäytävillä. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Sähköpotkulautojen ja -pyörien akut on irrotettava säilytyksen ajaksi eikä niitä saa ladata yhteisissä tiloissa.
 • Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.
 • Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalla.

Jätehuolto

 • Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta. Jätteitä ei saa jättää huoneisto-oven ulkopuolelle, sisälle huoneistoon tai parvekkeelle.
 • Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse eikä niitä saa jättää kiinteistön jäteastioiden viereen. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

Pysäköinti

 • Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Pysäköinti sähköpistokepaikoille edellyttää autopaikkasopimusta.
 • Täyssähköauton tai hybridiauton lataaminen sähköpistoketolpasta on kielletty.
 • Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty. Autopaikoilla ei saa tehdä esim. öljynvaihtoa tai pestä autoa.
 • Asukas huolehtii oman autopaikan lumitöistä ja hiekotuksesta.
 • Piha-alueelle tai pelastusteille pysäköiminen on ehdottomasti kielletty. Pelastusteillä ajamista tulee välttää.
 • Käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai muita kulkuvälineitä ei saa säilyttää pysäköintialueella tai kiinteistön piha-alueella.

.

Huoneistot

 • Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00–07.00 on vältettävä melua.
 • Huoneistoja on hoidettava huolellisesti ja parvekkeet on pidettävä siisteinä. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle.
 • Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00.
 • WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa ruokajätteitä tai jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.
 • Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.
 • Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä muutos- tai korjaustöitä vuokratussa tilassa ilman vuokranantajan lupaa. Ilman vuokranantajan lupaa tehdyistä töistä voi vuokralaiselle syntyä vahingonkorvausvastuu.

Muuttoilmoitus

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Tupakointi

 • Tupakointi sisätiloissa on ehdottomasti kielletty kaikissa Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:n asunnoissa. Tupakointi on kielletty myös rappukäytävässä ja yleisissä tiloissa.
 • Mahdollisten sisällä tupakoinnista aiheutuneiden vahinkojen korjaamiskustannukset voidaan veloittaa asukkaan vakuudesta.

Tomuttaminen

 • Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla parvekkeilla tai alueilla ja vain ilmoitettuina aikoina.
 • Pito- ja liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittu huoneistoparvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

Grillaus

 • Sähkö- ja kaasugrillin käyttö on sallittu asuntopihoilla. Kaasugrilliä ei saa sijoittaa palavien rakenteiden lähelle
 • Kaasupullojen säilyttäminen asuntojen irtainvarastossa on ehdottomasti kielletty! Noudata tarkoin kaasugrillin käyttöohjeita ja kaasupullon säilytyksestä annettuja turvallisuusohjeita.
 • Avotulen tekeminen ja savustaminen parvekkeella on ehdottomasti kielletty.
 • Huomioittehan ettei grillaamisesta aiheudu naapureille savu- tai hajuhaittoja.

Lemmikkieläimet ja eläinten ruokinta

 • Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita tai talossa luvallisissa asioissa liikkuvia, eivätkä liata rakennusta tai tonttia.
 • Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.
 • Lintujen ruokkiminen parvekkeella tai muualla piha-alueella on kielletty. Myös piha-alueella kulkevien eläinten ruokkiminen ei ole sallittua.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.