Palovaroitin

Palovaroitin on pakollinen kaikissa asunnoissa ja niitä tulee olla jokaisessa asunnossa yksi jokaista alkavaa 60 m2 kohden.

Uusi pelastuslaki astui voimaan 1.1.2024. Uuden lain myötä vastuu huoneiston palovaroittimien hankinnasta ja niiden ylläpidosta siirtyy taloyhtiölle. Laissa on kahden vuoden siirtymäaika. Olemmekin jo taloyhtiössä aloittaneet toteutuksen suunnittelun käytännön toimista, kuten esi. palovaroittimien tarkastuksista, ja aikatauluista. Tulemme tiedottamaan kaikkia asukkaitamme suunnitelman edetessä.

Huoneisto asukkaan vastuulle jää jatkossa ainoastaan ilmoittaa taloyhtiölle viipymättä vioista, kuten pariston loppumisesta tai laitteen viasta sekä huolehtia laitteen säännöllisestä testaamisesta.

Palovaroitinta ei saa poistaa!

Olethan tarvittaessa yhteydessä asiakaspalveluumme!

Lisätietoa http://tukes.fi