Asuminen

peltomäenpuisto js suomi

ASUMINEN KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OY:LLÄ

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy noudattaa toiminnassaan mm. osakeyhtiölakia, aravalakia ja -asetusta sekä lakeja asuinhuoneistojen vuokrauksesta ja yhteishallinnosta vuokrataloissa.

Asuinympäristön viihtyvyyteen, rauhallisuuteen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota pyrkimyksenä luoda mielekästä elinympäristöä sekä taloudellista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.