ASUKKAALLE

Tykkitie (2)

ASUMINEN KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OY:LLÄ

Kokkolan Vuokra Asunnot Oy noudattaa toiminnassaan mm. osakeyhtiölakia, aravalakia ja -asetusta sekä lakeja asuinhuoneistojen vuokrauksesta ja yhteishallinnosta vuokrataloissa.

Hakeminen ja asukasvalinta  tapahtuu Kokkolan Vuokra Asuntojen toimistolla Koivuhaan Palvelukeskuksessa (Mäntynäädänkatu 6).

Asuinympäristön viihtyvyyteen, rauhallisuuteen ja turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota pyrkimyksenä luoda mielekästä elinympäristöä sekä taloudellista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.